Проектът MATH

MATH – “Mountains of Absolutely Terrifying Height” 

(“Математика – Планини от абсолютно ужасяваща височина”)

Номер на договра: VG-IN-NW-17-24-035644
Продължителност: 01.09.2017 – 31.08.2019
Програма: ЕРАЗЪМ+ 
Ключово действие: СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Дейност: СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЛАСТТА НА  УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – Разработване на иновации

“Сериозната игра” MATH подкрепя преподаването и ученето, базирано на ИКТ, както и подходите, основани на игри в сектора на училищното образование.

В проекта консорциумът възнамерява да създаде иновативна концепция за обучение по математически умения в по-забавно ориентирана обстановка. Ще създадем игра за смартфони, която позволява на обучаемите да предизвикат приятелите си и използва математиката като игрална механика в подход за “скрито” учене.