Author Archives: marc

Завършване на анализа на учебните програми

Анализът на учебните програми по проекта MATH скоро ще бъде финализиран. Училищата отново проверяват своите учебни програми и класове. Те определят съдържанието и целите, върху които се поставя фокус спрмо различните целеви групи. Освен това те проверяват своите процеси на обучение и развитие. Това ще бъде основа за адекватно проектиране и изпълнение на MATH Serious Game.