Amaç

MATH in odağı

MATH projesi, temel matematik becerilerini, hesaplamaları gerçekleştirmede öğrencileri eğitmek ve temel matematik kavramlarını uygulamak için oyun tabanlı bir yaklaşım kullanmaya odaklanmaktadır.Konsorsiyum, ilkokul düzeyinden başlamak üzere çeşitli beceri düzeylerinde oynanabilecek ciddi bir oyun yaratacak.Konsorsiyum, matematik zorlukları olan dezavantajlı öğrencilerin bile oyunu nasıl oynayacakları ve becerilerini geliştirmeleri için nasıl motive olduklarını inceleyecek ve sonuçlarını , daha iyi öğrenme çözümleri geliştirmek isteyenlere kullanılabilir hale getirmek üzere yayımlayacaktır.

MATH Projesinin temel amacı –

MATH projesi , öğrenmek, özellikle geleneksel müfredatla boğuşanlara destek olmak, geleneksel olmayan bir oyunla dijital ortama aktarmayı amaçlamaktadır. Öğretmenlerin geleneksel yöntemlerle başarısız olanlar için matematikten vazgeçen öğrencilerin teşvik edilmesinde anahtar rolü vardır.
Projenin genel amacı, öğrencilerin oyunlarında avatarlarını dağlara rakiplerinden daha hızlı tırmandırabilmeleri yoluyla matematiksel işlemler yapmaya teşvik etmek, özellikle dezavantajlı öğrencilerin temel becerilerini geliştirmek ve onları okul siteminde tutmaya katkıda bulunmaktır.