Цел

Фокусът на проекта MATH

Проектът MATH се фокусира върху основни математически умения, като използва подход, базиран на играта, за да обучи учащите се при извършване на изчисления иприложението на основни понятия по математика. Консорциумът ще създаде т.нар. “сериозна игра”, която може да се играе на различни нива на квалификация, като се започне от ниво начално училище. Консорциумът ще проучи как дори обучаемите в неравностойно положение с трудности по математика могат да бъдат мотивирани да играят играта и да подобрят уменията си. Резултатите ще бъдат публикувани и предоставени на други лица за използване при изграждането на по-добри учебни решения.

Основната цел на проекта MATH

Подходът на MATH има за цел да превърне ученето в дигитална, нетрадиционна игра, целяща да подкрепи особено тези, които се борят с редовните учебни програми. Учителите играят ключова роля в подкрепата им и мотивирането на онези, които са близо до отказване от обучението по математика, след като са се провалили в официалните системи на формалното образование.

Общата цел на проекта е да се създаде игра, която да насърчава учащите да подобряват своите математически умения, за да направят така, че собствените аватари в играта да се изкачват по-бързо от противника си (описание на концепцията за играта е налично в резюмето на проекта).
Тази мотивация за учене има за цел да подобри основните умения, особено за обучаващите се в неравностойно положение, и да допринесе за запазването им в училище.