Faaliyetler

Fikri Çıktılar

IO1: MATH Eğitim Konsepti

Eğitim konsepti eğitim yaklaşımının geliştirilmesi için temel oluşturacaktır. Bu çıktı için ortaklar bir müfredat analizi, temel matematik becerilerinin geliştirilmesi, oyun kavramının geliştirilmesi üzerine araştırma yapacak ve birkaç yayın yazacaklardır. Araştırma önemlidir; çünkü konsorsiyum, oyun ögelerinin temel matematik becerilerinin eğitimi ile nasıl harmanlanacağına dair ayrıntılı bir anlayışa sahip olmalıdır ve böylece oyun geliştirme bilimsel ilkelere dayanacaktır. Konsorsiyum, öğrenicilerin okullarda temel matematik becerileri konusunda sahip oldukları problemleri yakından incelemek ve böylece öğrencilerin talep ettiği şeyleri ve alternatif bir öğrenme sistemi kullanıldığında eksikliğin nasıl ele alınabileceğini derinleştirmek istemektedir. Konsorsiyum , araştırma sonuçlarından , özellikle belirlenen ihtiyaçların eğitimini eğlenceli oyun unsurlarıyla birleştiren bir kavram yaratacaktır. Bu, herkesin uzmanlığını kullanarak, tüm ortaklar arasında yakın işbirliğini gerektiren çok önemli bir adımdır

Sonuçta çıkacak ürün oyunun oluşturulması için sadece önemli bir temel değil aynı zamanda bilgiyi diğer projelere aktarmanın anahtarıdır.Araştırma sonuçları ve sonuçta elde edilen kavram, oyunlaştırılmış öğrenmenin oyun yaklaşımını kullanarak nasıl teşvik edileceğini anlamayı mümkün kılarak diğer alanlarda başka yaklaşımlar yaratılmasını mümkün kılacaktır.

A1 Müfredat Bilgileri:                                                                                                                             Temel matematik becerilerin kazanılması tüm ortak ülkelerde örgün eğitim sistemine entegre edilmiştir, Ortak ülkelerdeki farklı beklentilere ve kullanılan farklı yöntemlere bakmak ve anlamak önemlidir. Bu . var olan yaklaşımı, eğlenmeye dayalı farklı bir öğrenme şekli yaratma yaklaşımına dönüştürmek için bir temel oluşturacaktır. Ortak ülkelerin tümünde bu bilgiler derlenecek ve genel bir belgeye eklenecektir.

A2 Temel matematik becerileri eğitimi üzerine araştırma:                                                                  Bu etkinlikte konsorsiyum, en umut verici sonuçlardan faydalanan bir yaklaşım geliştirmek için iyi uygulamaları değiş tokuş edecek ve daha sonra matematikte ve oyun temelli öğrenmede modern yaklaşımlara ve yöntemlere daha geniş bir gözle bakacaktır. Araştırma, ortaklar arasında paylaşılabilen araştırma raporlarıyla sonuçlanır.

A3 Bir kavram yaratma:                                                                                                                         Öğretici kavramı, öğrenme sürecinde kullanılan yöntemleri ve öğrenme sürecinin nasıl yürüdüğünü açıklayan bir plandır. Bu, tüm yaklaşımın vazgeçilmez bir parçasıdır ve projede kazanılan bilginin diğer alanlara ve diğer projelere aktarılmasına izin verir. Matematik eğitimi kavramının bir parçası olarak yayınlanacaktır.

A4 Oyun tasarımının ve geliştirilmesinin:
Oyun tasarımları çekiciliği en üst düzeye çıkartmak ve öğrencileri oyunu kullanmaya teşvik etmek için önemlidir.Dahice bilgiyle yönetilen bir oyun tasarım süreci, pratik tecrübeye sahip ortakların katılımıyla geliştirilecek. Oyun kavramı, oyunun nasıl oynandığını, oyun hedeflerinin ne olduğunu, hangi ögeleri cazip ve ilgi çekici hale getirdiğini ve öğrencilerin başkalarıyla paylaşılmasını nasıl cesaretlendirileceğini açıklayacaktır.Ayrıca, oyuncunun başkalarına meydan okumasına ve diğerlerini dahil etmesine izin veren zorlama modunu ayrıntılı olarak açıklar.

A5 Yayımlar :                                                                                                                                      Ortaklar, Kazanılan bilgileri ve fikri çıktıları, başkalarıyla paylaşmak için önemli bazı yayınlar (dergilerdeki bilimsel makaleler gibi) yazacaktır.Bazı hedef gruplar için yayınlar, yaklaşımı daha iyi anlamak için bir temel oluşturmaktadır (veliler, öğretmenler, vb.) Bilim topluluğunun hedef kitlesi , proje sonuçlarını diğer alanlardaki gelişmelere aktarmak için tanıtım hizmeti görürler.
 

IO2: MATH Oyunu Uygulaması

Projenin en önemli sonucu matematik eğitimi uygulaması olacaktır. Uygulama iOS’ta oluşturulacak ve Android’e taşınacak ve tüm büyük uygulama mağazalarında ücretsiz olarak sunulacaktır. Uygulama, işlevselliği, grafikleri ve seslerle ilgili modern eğlence oyunlarının standartlarını karşılayan kapsamlı bir oyun olacaktır.

 Oyun, oyuncunun avatarının eğimli tepeye tırmanırken matematik denklemlerini çözerek farklı zorluk seviyelerindeki dağlara tırmanması için oyuncuya meydan okuyacak. Çok fazla denklemi yanlış cevaplarlarsa ya da soruların cevaplanması çok uzun süre alırsa, oyuncular düşme riskini taşır. Dağın eğimi zorluğu gösterir.Oyuncular Farklı dağlarda pratik yapabilir veya ödüller kazanabilir ya da meydan okumayı kabul eden arkadaşı ile oyun oynayarak tepeye en hızlı şekilde iki yönlü gösteride rekabetçi bir ortamda arkadaşlarına itiraz ederler. Oyun, yeterince çekici ve eğlencelidir. Aile yardımını açıklamak için bazı sosyal yardım materyalleri gerekecektir.  Oyun, tüm proje dillerinde mevcut olacaktır.  

A1 Uygulamayı programlama:
Bu etkinlik, kaynak kodun yazımıdır
(oyunu kavramında planlanan şekilde davranmasını sağlayan sınıflar ve yöntemler).

A2 Grafik, animasyon, ses ve kullanıcı ara birimi tasarımı:                                                                  Bu etkinlik, oyun için grafik ve animasyonlar için, sezgisel ve herhangi bir talimat kullanmadan kullanılabilir bir kullanıcı ara yüzü tasarlamaktan oluşur. Oyun arka plan grafikleri, sprite (ekranlara hareket eden nesneler), bilgi ekranları, dağ seçimi, meydan okuma listeleri, meydan okuma sonuçları vb. çok fazla bilgi. Ayrıca sesler ve müzik de içerir bunları bestelemek gerekir.

A3 Kullanılabilirlik testi ve değerlendirmesi:
Uygulama ile işlem yaparken, arayüzün ve işlevlerin, test kullanıcılarının yapacakları birleşmiş testlerin geçersiz olması için gerekecek .Kullanılabilirlik testi, gelişim sürecinin kendine özgü ve çok önemli bir parçasıdır ve biçimlendirici değerlendirmenin de parçalarıdır. Oyunun geliştirilmesi için kullanabilecek direkt geri bildirim almak için geliştirme süreci farklı aşamalarında daha fazla oynamak.

A4 İçerik oluşturma:
Uygulama imkanı, denklemler ve görevler anlamında, geliştirilmesi gerekecek. Bu, uygulamaya entegre edilecek dijital belgelerde yapılacaktır.

A5 Yeniden Tasarım:
Yeniden tasarım etkinliği test aşamasında ortaya çıkması sorunları çözmek için kullanılır. Daha fazla programlama ve kaynak kodunda değişiklikler yapmayı içerecektir .Grafik oluşturmayı veya değiştirmeyi de gerektirebilir.

A6 Dağıtım materyalleri:
Konsorsiyum, metinler yazacak, grafikler ve dağıtım faaliyetleri için yardımcı olacak haritalar ve broşürler bir araya getirecek. Farklı hedef grupları hedef alacaklar (bkz. Yaygınlaştırma).

A7 Çeviri;
Bütün malzemeler ve uygulama ortaklığı, konsorsiyumun paylaştığı bazı çeviri faaliyetleri olur. Tüm ortaklar, İngilizce’den anadillerine tercüme etmek için yeterli seviyede dil becerisine sahiptir. Tercümeler, oyun içerikleri ve dağıtımı için kullanılan metinler içerir.

A8 Ağ oluşturma ve yaygınlaştırma faaliyetleri:
Elde edilen sonuçlar aktif olarak iletişim ağları ve hedeflenen yaygınlaştırma faaliyetleri vasıtasıyla paylaşılacaktır (yayımlanmış planlı faaliyetlere bakınız).
Konsorsiyum yayma Faaliyetlerine büyük önem veriyor , çünkü bu son derece ölçeklenebilir ve milyonlarca öğrencinin eline geçtiğinde tam potansiyelini kullanabilen bir çözüm oluşturuyor..En çok zaman alan etkinliklerden biri, planlanan You Tube Kanalı için videolar oluşturmaktır.Bazı videolar, velilere ve öğretmenlere yönelik olacak ve öğrencileri oyun tabanlı matematik öğrenme yaklaşımını denemeye teşvik edeceklerdir.

IO3: El kitabı ve deneme

Bu el kitabı, öğretim yöntemleri kavramının erişilebilir ve anlaşılabilir olması ve öğretmenlerin kullanmaları için gereklidir.Öğrencilerine öğrenme çıktılarını en iyi duruma getirmek için farklı yollar öneren onlar(öğretmenler) için bir kılavuz, beklentileri öğrenmek için kötü deneyimleri olan kişileri motive etme yolları, zayıf matematik becerileri olan öğrencilerle çalışma yöntemleri vs. olacaktır.

Bu denemede, projenin sonuçları hayata geçirilecek ;El kitabı öğretmenlerin eline geçecek ve uygulama çok sayıda öğrenciye verilecek. Konsorsiyum, basın mensuplarını içeren ve rekabete dayalı bir yarışma düzenleyerek büyük bir tanıtım yapmak istiyor. Bu sunum sırasında, oyun uygulaması ve el kitabı gerekirse konsorsiyum tarafından değerlendirilecek ve geliştirilecektir.

A 1 İçerik tasarımı:
Bu etkinlik, giriş, açıklamalar ve en iyi uygulama raporları yazmanın yanısıra, dezavantajlı öğrenciler ve tasarımdan hoşnutsuz olanlar ile birlikte oyun uygulamasını kullanmak için malzeme tasarlamaktan oluşur:
Bu etkinlik, giriş, açıklamalar ve en iyi uygulama raporlarını yazmanın yanı sıra özellikle dezavantajlı öğrencilerle oyun uygulamalarını kullanan ve geleneksel olmayan beceri eğitiminden büyük ölçüde fayda sağlayabilecek materyalleri tasarlamaktan oluşur. İçerik, eğitim oyununda sistematik olarak yararlanmak için çok değerli olacaktır.

A2 Resim ve grafik tasarım:
El kitabı, cazip ve okunması kolay olacak şekilde çizimlerle profesyonel bir düzen oluşturacaktır. Öğretmenleri okumaya teşvik etmek ve oyun temelli yaklaşımın potansiyelini kazanmak için tasarımın iyi görünmesi önemlidir.

A3 Tercümeleri:
El kitabı tüm proje dillerine çevrilecek. Orijinal tasarım İngilizce olacak çünkü tüm ortakların anladığı proje dili İngilizcedir. Tüm ortakların kendi dillerine çevirmek için yeterli dil becerileri vardır.

A4 Deneme sürümünü çalıştırma:
El kitabı hazır olduğunda geniş çapta dağıtılacak ve konsorsiyum, öğrenicilerin birbirleriyle uluslararası düzeyde rekabet etmeleri için büyük ölçekli bir deneme sürümü uygulayacaktır. Deneme çalışması, el kitabının öğretmenleri ne kadar iyi desteklediğini ve ayrıca uygulamanın ne kadar iyi çalıştığını gösterecektir.Amaç Avrupa’daki binlerce öğrenciye ulaşmaktır.Üretim testleri sırasında daha küçük testler yapıldıktan sonra oyunun kendi başına ayakta kalmasını sağlayacak ve öğretmenlerin oyunu nasıl kullanacaklarını bildiklerini gösterecek olan etkinliktir.Oyunu dünyayla paylaşmadan önceki son adımdır.

A5 Süreç izleme ve sonuç değerlendirme:
Tüm proje boyunca öğretmenlerin ve öğrencilerin desteklenme biçimleri gözlemlenecek ve değerlendirilecektir.Değerlendirme, yaklaşım ve destek materyalleri (el kitabı) geliştirmenin bir yolu olarak kullanılır,fakat aynı zamanda konsorsiyumun nihai hedefine ulaşıp ulaşmadığını belirlemenin bir yolu olarak da hizmet ediyor. Değerlendirmede  çoğunlukla anketler ve mülakatlar kullanılmaktadır.

A6 Avrupa’da yayılmaya yönelik kampanya
Avrupa’da okullaşma ve öğretmenlere yaymak için üniversite öğrencileri ile başvuruda paylaşması gerekecektir .Bu etkinlik, diğer organizasyonlar ile doğrudan görüşme, lansman planları hazırlama ve hızlı tanıtımlar bu kampanyaya yönelik tüm hazırlıkları doldurmaktadır. Geleneksel olmayan beceri eğitiminden büyük fayda sağlar. İçerik, oyununun eğitim sistemi için birleşim yeridir