custom-header

PROIECTUL

PROIECTUL

SMART – Skill Matching Assistance and Reporting Tool

Număr Grant SMART: 2015-3-RO01-KA205-022891
Durată: 01.04.2016 – 31.03.2018
Program: ERAMUS+
Acţiunea cheie: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici

Acţiunea: Parteneriat strategic pentru tineret

 

Instrumentul SMART sprijină predarea şi învăţarea bazată pe ICT, precum şi activităţi de evaluare în domeniul tineretului.

Promovarea muncii de tineret de înaltă calitate este importantă datorită faptului că tinerii, de multe ori, au nevoie de orientare ocupaţională. Proiectul SMART, cu obiectivul său de a crea un instrument multimedia de potrivire şi testare de aptitudini, constituie o şansă reală pentru educatori şi specialişti, care lucrează cu tineri, în sensul unei evaluări valoroase de înaltă calitate.

Înalta calitate este garantată de faptul că toate rezultatele proiectului Smart vor fi disponibile ca OER (Open Educational Resource), resurse educaţionale deschise, în EU-StORe, o bază de date gratuită şi uşor accesibilă.

SMART sprijină ideea “predării de profesii” prin sprijinirea educatorilor şi a specialiştilor în a livra un instructaj excelent.

În proiectul SMART partenerii de consorţiu vor planifica, dezvolta, implementa şi evalua un instrument online care potriveşte profilul de abilităţi, trăsături şi interese a tinerilor cu cerinţele locurilor de muncă şi de ucenicie.

Ideea este, recunoaşterea abilităţilor şi competenţelor dobândite pe cale non-formală. Va fi utilizată în special de către tineri, persoane dezavantajate sau de către tineri din sistemul de tranziţie care se confruntă cu diferite obstacole în procesul de căutare a unui loc de muncă.

Instrumentul SMART permite tinerilor dezavantajaţi, care nu dispun de cele mai multe ori de calificări formale, să-şi prezinte adevăratele aptitudini în cel mai benefic mod faţă de potenţialii angajatori.

Proiectul reprezintă un pas înainte în abordarea comună care avantajează calificările standard şi competenţele dobândite în mod formal. SMART are ca obiect furnizarea pentru specialişti care lucrează cu tineri, consilieri de carieră şi alte părţi relevante din întreaga Europă, un instrument care ajută la îmbunătăţirea muncii lor, dându-le acces la o abordare inovativă, care nu doar le permite promovarea oportunităţilor de carieră, ci şi potriveşte profilurile personale a utilizatorilor cu profilul locurilor de muncă vacante din întreaga Europă. Mai mult, metoda de evaluarea a abilităţilor dobândite pe cale informală se bazează pe o cercetare teoretică şi practică. Mecanismul de potrivire va aduce perspective diferite, astfel încât putem urmări o abordare comparativă, ceea ce pune accent pe individualitate şi pe diferenţele individuale.

SMART va ajuta tinerii în găsirea unui loc de muncă care se potriveşte mai uşor abilităţilor şi intereselor, bazată pe o abordare europeană. Mecanismul de potrivire se bazează pe cercetare teoretică, abordări tehnice de ultima oră, precum şi pe expertiza angajatorilor. Partenerii proiectului vor desfăşura interviuri cu angajatori în vederea stabilirii standardelor de calitate, precum şi pentru armonizarea practicii cu teoria într-un mod eficient şi sustenabil. Baza de date va fi realizată astfel încât aceasta să poată fi extinsă constant fără procese de dezvoltare ulterioare.

Instrumentul SMART va putea fi adaptat la nevoi continuu, indiferent dacă este utilizat de către consilieri sau alţi specialişti în şcoli la nivel local sau regional, ori de către organizaţii mai mari la nivel national/european.

În orice caz, va fi conceptul inovativ de potrivire a abilităţilor care ajută pe tineri nu doar în a se orienta în lumea muncii, a găsi o descriere a unui loc de muncă pentru care ei sunt cei mai potriviţi, ci şi în a găsi angajare directă şi a conştientiza propriile abilităţi şi aptitudini prin analizarea profilului propriu. Instrumentul este punctul de întâlnire a tinerilor cu angajatori, bazată pe profiluri din ambele părţi. Modelul generic de abilităţi de muncă, care urmează a fi realizat, se concentrează pe evaluarea abilităţilor generale, relevante pentru aproape orice loc de muncă. Mai mult, abilităţile nonformale a utilizatorilor vor fi evaluate prin utilizarea diferitelor sarcini personalizate pentru modelul de abilităţi dezvoltate. Aceste sarcini vor fi dezvoltate de către universităţi prin experţi didactici proprii şi vor fi revizuite de către partenerii cu experienţă în procesul de identificare a nevoilor tinerilor.

Cu toate acestea SMART se va concentra pe profilul personal a utilizatorilor în vederea potrivirii acestora cu profilul ocupaţional şi cu profilul locurilor de muncă vacante prezentate  în acelaşi fel. Aceasta face posibilă focusarea exclusivă individuală pe persoană.

Având în vedere că acest instrument va fi disponibil în mai multe limbi, utilizatorii potenţiali din ţări diferite pot beneficia de dezvoltarea acestuia, ceea ce face posibilă găsirea unui loc de muncă într-o altă ţară.